Change to English
English (UK)

Zarządzanie konfliktem i prowadzenie dialogu w zespołach wielonarodowych

Szkolenie dostarcza wiedzy i rozwija kompetencje zarządzania konfliktem i prowadzenia dialogu w zespołach wielonarodowych. Podczas szkolenia pokażemy, że nie eliminowanie, ale przekształcanie konfliktu, zmiana sposobu radzenia sobie z różnicami jest kluczową kompetencją w pracy zespołowej.

Dla kogo

 • menedżerowie zarządzający zespołami w korporacjach wielonarodowych
 • menedżerowie pracujący jako przedsiębiorcy we własnej firmie
 • liderzy, koordynatorzy projektów wielonarodowych
 • pracownicy działów HR

Cele szkolenia

 • zrozumienie natury konfliktu, jego struktury i dynamiki
 • rozpoznawanie mechanizmów leżących u podstaw konfliktu
 • identyfikowanie jawnych i ukrytych źródeł konfliktu oraz zapobieganie ich rozwojowi
 • dostrzeganie konfliktu na wczesnym etapie w celu wybrania odpowiedniej strategii
 • rozpoznawanie różnych strategii rozwiązywania konfliktów
 • rozumienie podstawowych zachowań w sytuacji konfliktu
 • rozwijanie relacji ze współpracownikami opartych na konstruktywnym dialogu
 • umiejętność budowania własnej strategii zarządzania konfliktem w konkretnej sytuacji
 • umiejętność zarządzania konfliktem w sytuacji jego zaistnienia

Oczekiwane rezultaty

Uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę na temat konfliktów interpersonalnych i grupowych oraz umiejętność stosowania metod rozwiązywania konfliktów.
Efektem szkolenia będzie zbudowanie przez uczestników portfolio własnych strategii i narzędzi radzenia sobie w sytuacji konfliktowej z wykorzystaniem technik wywierania wpływu i komunikacji opartej na dialogu.
Uczestnicy otrzymają od trenera informację zwrotną na temat swojego stylu reagowania w konflikcie, dzięki czemu zbudują plan pracy nad zmianą niektórych swoich zachowań.

Metody szkoleniowe

Szkolenie ma charakter praktyczny i interaktywny. W części warsztatowej uczestnicy przećwiczą prowadzenie dialogów w sytuacjach konfliktowych, które prowadzą do porozumienia i pozwalają na utrzymanie dobrych relacji między stronami konfliktu.
Szkolenie oparte jest na konkretnych przykładach sytuacji konfliktowych ze środowiska pracy uczestników szkolenia.

Program szkolenia

Moduł 1. Natura konfliktu

 • Psychologiczne, społeczne i organizacyjne uwarunkowania sytuacji konfliktowej
 • Zrozumienie istoty konfliktu
 • Dynamika rozwoju konfliktu
 • Rodzaje i formy konfliktów (konflikt pozytywny i negatywny)
 • Zjawiska towarzyszące konfliktom — agresja, uprzedzenia, stereotypy
 • Zarządzanie konfliktem jako współczesna kluczowa kompetencja (rewolucja w podejściu do konfliktów)

Moduł 2. Sposoby rozwiązywania konfliktów

 • Autodiagnoza własnego stylu zachowania w sytuacji konfliktowej
 • Techniki wywierania wpływu pozwalające na budowanie własnych strategii radzenia sobie z konfliktem
 • Budowanie strategii rozwiązywania konfliktów (ludzie, interesy, możliwe rozwiązania, kryteria)
 • Strategie rozwiązywania konfliktów według Thomasa-Kilmanna
 • Praktyczny trening dopasowywania strategii działania do sytuacji konfliktowej

Moduł 3. Konstruktywny dialog i zachowania interpersonalne w konflikcie

 • Rola inteligencji emocjonalnej w zarządzaniu komunikacją w sytuacji konfliktu
 • Błędy komunikacyjne prowadzące do konfliktu (praktyczne ćwiczenia formułowania właściwych komunikatów)
 • Wykorzystanie analizy transakcyjnej w formułowaniu komunikatów; rozpoznawanie momentów wchodzenia w określone pozycje komunikacyjne i umiejętność zmiany pozycji komunikacyjnej (trening przyjmowania pozycji "dorosłego")
 • Kształtowanie relacji ze współpracownikami w oparciu o jasną komunikację
 • Rozpoznawanie potrzeb osób znajdujących się po różnych stronach w sytuacji konfliktu

Moduł 4. Zarządzanie konfliktem

 • Czynniki sprzyjające rozpoznawaniu konfliktów
 • Zarządzanie komunikacją niewerbalną w konflikcie
 • Zarządzanie emocjami w konflikcie
 • Rola osobowości i samooceny w zarządzaniu konfliktem
 • Wybór strategii działania w zależności od specyfiki sytuacji konfliktowej
 • Radzenie sobie z sytuacjami konfliktowymi (np. unikanie, rezygnacja, poszukiwanie wsparcia, walka)
 • Przekształcanie konfliktów i zmiana sposobu radzenia sobie z różnicami, które nas dzielą

Informacje organizacyjne

 • koszt uczestnictwa w 2‑dniowym szkoleniu dla jednej osoby: 1790 zł + 23% VAT 
 • szkolenie jest prowadzone stacjonarnie we Wrocławiu
 • otrzymasz materiały szkoleniowe
 • otrzymasz certyfikat ukończenia szkolenia
 • konsultacje online z trenerami do 2 tygodni po szkoleniu
 • szkolenie odbywa się w godzinach 09:00 — 17:00 / 8:00 — 16:00

Daty szkoleń:

Szkolenie prowadzi:

Kamila Ludwikowska

tel. +48 507 457 665

Masz pytania?
Skontaktuj się ze mną poprzez formularz umieszczony poniżej.

Formularz zgłoszeniowy

  Szkolenie

  Wybierz datę i temat szkolenia

  Twoje dane

  Imię i nazwisko

  Stanowisko/Dział

  Adres e‑mail

  Telefon

  Ulica z numerem domu/mieszkania

  Kod pocztowy

  Miejscowość

  Kraj

  Faktura

  Dane do faktury

  Nazwa firmy

  Branża

  Ulica z numerem lokalu

  Kod pocztowy

  Miejscowość

  NIP

  Adres e‑mail do faktury proforma

  Adres e‑mail do faktury

  Skąd dowiedziałaś/eś się o szkoleniu?

  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

  Sprawdź także inne szkolenia

  Komunikacja międzykulturowa

  Celem szkolenia jest rozwijanie kompetencji kulturowych, szczególnie w zakresie komunikacji interpersonalnej oraz wpływu różnic kulturowych na skuteczność komunikacji.

  Poznaj szczegóły

  Kultura biznesu Indii

  Szkolenie ma na celu rozwinięcie umiejętności budowania relacji i utrzymywania kontaktów, co będzie prowadzić do prowadzenia efektywnej współpracy…

  Poznaj szczegóły

  Kultura biznesu Korei

  Szkolenie ma na celu rozwinięcie umiejętności budowania relacji i utrzymywania kontaktów, co będzie prowadzić do prowadzenia efektywnej współpracy…

  Poznaj szczegóły