Change to English
English (UK)

Strefa wiedzy

Kompendium wiedzy

Prezentujemy kompendia wiedzy w realizowanych przez nas obszarach tematycznych.  To źródło wartościowej wiedzy inspirujące rozwojowo i przydatne w życiu zawodowym i prywatnym. Filmy i podcasty stanowią materiał pokazowy działań, jakie możemy zrealizować dla ciebie i twojej organizacji.

Róźnorodność i włączanie

Różnorodność
i włączanie

Wspieranie efektywnego zarządzania różnorodnością oraz tworzenia inkluzyjnej polityki w organizacjach wielonarodowych.

Kompetencje międzykulturowe

Kompetencje
międzykulturowe

Doskonalenie kompetencji międzykulturowych poprzez budowanie samoświadomości własnej kultury oraz poznanie różnych wymiarów kultury.

Przywództwo i zarządzanie

Przywództwo
i zarządzanie

Doskonalenie kompetencji menadżerskich, przywódczych i rozwoju organizacyjnego w organizacjach wielonarodowych.

Zarządzanie ekspatriantami

Zarządzanie
ekspatriantami

Doskonalenie kompetencji w zakresie skutecznych i innowacyjnych metod i narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach wielonarodowych.

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zarządzanie
zasobami ludzkimi

Wspieranie w procesie pozyskiwania kandydatów na ekspatriantów, przygotowania ich do wyjazdu, opieka podczas pobytu w kraju przyjmującym oraz w trakcie relokacji.

Coaching Corner

Coaching Corner

Filmy prezentujące w jaki sposób coaching wspomaga rozwijanie mocnych stron klienta, pokonywanie wewnętrznego oporu i przekraczanie wewnętrznych barier i ograniczeń w celu osiągniecia doskonałości osobistej i zawodowej.

Case studies

Prezentujemy zrealizowane przez nas programy rozwojowe. Pokazujemy, jakie działania rozwojowe zostały podjęte w wyniku zgłoszonej przez klineta potrzeby oraz jakie uzyskaliśmy rezultaty działań na poziomie organizacji i uczetników.