Change to English
English (UK)

CASE STUDY: Branża nieruchomości (program szkoleniowy)

Potrzeba rozwojowa

Program szkoleniowy dla dużej organizacji z branży zarządzania nieruchomościami, który realizowaliśmy w okresie lipiec-sierpień 2021. Klientowi zależało na rozwijaniu kompetencji pracowników zaangażowanych we współpracę z partnerami biznesowymi z Indii.

Zrealizowaliśmy szkolenia dla sześciu grup: Kompetencje kulturowe — wielonarodowe zespoły i organizacje, studium przypadku: Indie.

Wyznaczonym celem programu szkoleniowego było podniesienie kompetencji międzykulturowych pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem kultury biznesu Indii. Kluczowe było przekazanie informacji, które miały za zadanie usprawnić współpracę z partnerem biznesowym z Indii.

Działania podjęte

Działanie szkoleniowe ukierunkowane było na zapoznanie uczestników ze specyfiką rynku indyjskiego oraz kulturą korporacyjną firm indyjskich. Przed rozpoczęciem programu szkoleniowego dokonałyśmy analizy wyzwań przed którymi stoją uczestnicy. Umożliwiło to dopasowanie szkolenia do potrzeb grupy docelowej.

Podczas szkolenia omówione zostały przykłady typowych wyzwań w relacjach biznesowych z Indiami. Ćwiczenia przeprowadzone podczas szkolenia umożliwiły rozwinięcie umiejętności budowania relacji i utrzymywania kontaktów biznesowych na rynku indyjskim. Kluczowe było także zapoznanie osób odpowiedzialni za bezpośredni kontakt z lokalnymi przedstawicielami z technikami, które umożliwią efektywną komunikacji przy pomocy narzędzi online, takich jak e‑mail, komunikatory a także rozmowy telefoniczne.

Rezultat

W efekcie szkolenia uczestnicy:

  • zdobyli praktyczne informacje związane z pracą w z partnerami biznesowymi z Indii
  • poznali specyfikę kultury biznesu Indii, co miało wpływ na lepsze zrozumienie codziennych sytuacji biznesowych (zarówno w trybie stacjonarnym jak o online)
  • potrafią prowadzić efektywną komunikację z partnerem z Indii z właściwym zrozumieniem jego intencji
  • potrafią przekazać informacje zwrotną oraz motywować współpracowników z Indii


Szkolenie umożliwiło także uczestnikom poznanie lepiej własnej kultury poprzez pryzmat kultury biznesu Indii.

Sprawdź także inne Case Studies