Change to English
English (UK)

Oferta dla firm

Oferujemy szkolenia (badanie potrzeb organizacji, projekty rozwojowe), doradztwo (konsulting biznesowy, badania międzykulturowe), i spersonalizowane formy rozwojowe (coaching, mentoring) w trybie stacjonarnym i on-line, w języku polskim i angielskim.

Celem naszych programów jest rozwój indywidualnych i organizacyjnych kompetencji społecznych, menedżerskich i kulturowych. Jest to możliwe poprzez wzmacnianie świadomości i wiedzy międzykulturowej i doskonalenia umiejętności współpracy i zarządzania.

Naszą ofertę kierujemy do wielonarodowych organizacji, współpraca z nami umożliwi skuteczniejsze wykorzystanie potencjału wynikającego z wielokulturowości i różnorodności.

Obszar szkoleń

Projekty realizujemy w pięciu poniższych obszarach:

Formy szkoleń

Projekty realizujemy w następujących formach:

Szkolenia

Dostosowane specjalnie do wymagań, potrzeb i specyfikacji klienta.

Projekty rozwojowe

Indywidualny proces szkoleniowy: ocena potrzeb, rozpoznanie luki w umiejętnościach i podjęcie decyzji o rozwiązaniu rozwojowym, wdrożenie i ocena.

Coaching

Indywidualne spotkania rozwojowe z menedżerami, specjalistami mające na celu maksymalizację potencjału osobistego i zawodowego.

Konsulting

Analiza biznesu i tworzenie rozwiązań pomagających firmom podnosić wydajność i efektywność.

Webinary

Spotkania online zawierające wiedzę
przydatną w życiu zawodowym i prywatnym.