Certyfikat ISO 9001
English (UK)

Dofinansowanie szkoleń ze środków PARP

Jeżeli chciałbyś otrzymać do 80% dofinansowania na prowadzone przez oferowane przez nas szkolenia otwarte, możesz skorzystać z możliwości, jakie daje system Podmiotowego Finansowania Usług Rozwojowych (PARP) za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych (BUR).

Czym jest Baza Usług Rozwojowych (BUR)?

Baza Usług Rozwojowych to serwis przygotowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), w którym znajdują się wszystkie szkolenia wraz z terminami realizacji jednostek posiadających pozytywną akredytację PARP na świadczenie usług i szkoleń dofinansowanych.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Dofinansowanie z BUR można uzyskać na rozwój kompetencji osób samozatrudnionych i pracowników MMŚP zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw oraz na kompleksowe usługi rozwojowe odpowiadające na ich potrzeby.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy oraz ich pracownicy, w tym również osoby pracujące na własny rachunek, mogą ubiegać się o refundację kosztów poniesionych na szkolenia i doradztwo. Dofinansowanie może sięgać do 80% ceny usługi! Więcej informacji znajduje się na stronie: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ w zakładce Uzyskaj dofinansowanie.

Jaki jest poziom dofinansowania do szkoleń?

Finansowanie jakie można uzyskać na wybrane przez siebie szkolenia wynosi od 50% do 80% w zależności od województwa oraz założonych kryteriów.

Jak krok po kroku otrzymać dofinansowanie?

1. W Bazie Usług Rozwojowych wybierz dowolne oferowane przez nas szkolenie otwarte dopasowane do Twoich potrzeb — jeżeli tylko potrzebujesz pomocy w wyborze odpowiedniego szkolenia dla siebie skontaktuj się z nami — pomożemy!

2. Skontaktuj się z operatorem w Twoim województwie. Aby otrzymać wsparcie z BUR należy zgłosić się właściwego Operatora czyli instytucji, która zajmuje się finansowaniem usług szkoleniowych i doradczych  i złożyć wniosek o dofinansowanie konkretnego szkolenia, które znajduje się w Bazie Usług Rozwojowych (BUR). Wraz z operatorem zweryfikuje zasady udzielania dopłat oraz poziom dofinansowania.

3. Wypełnij wniosek i podpisz Umowę z operatorem. Wypełnij wniosek zgłoszeniowy – pomoże Ci operator z Twojego województwa. Operatorem jest instytucja, która realizuje podmiotowy system finansowania w danym województwie. Operator działa na terenie konkretnego województwa lub jego części zaś procedury przyznawania środków różnią się dla każdego z województw. Wniosek o wsparcie finansowe należy składać u Operatora właściwego ze względu na siedzibę, filię lub jednostkę organizacyjną pracodawcy.

4. Zapisz się na realizowane przez nas szkolenie poprzez Bazę Usług Rozwojowych — pełną listę szkoleń znajdziesz tutaj
Niezależnie od województwa, w którym przedsiębiorca otrzymał dofinansowanie, wyboru usługi należy dokonać za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych – BUR. Zgłoszenia może dokonać osoba zarejestrowana w BUR – wymagane jest założenie własnego konta. Założenie i korzystanie z konta jest bezpłatne.

5. Zrealizuj szkolenie, a po zakończeniu nie zapomnij go ocenić

6. Po uregulowaniu faktury skontaktuj się z operatorem w celu otrzymania refundacji.

W przypadku pytań lub wątpliwości można skorzystać z pomocy konsultantów dostępnych PARP:
INFOLINIA: 801 332 202, 22 574 07 07, czynne w dni robocze w godzinach 8:30 – 16:30.

Możesz także skontaktować z nami jeśli masz pytania.