Certyfikat ISO 9001
English (UK)

CASE STUDY: Branża IT (szkolenie onboardingowe)

Potrzeba rozwojowa

W odpowiedzi na potrzeby dużej firmy z sektora IT, zrealizowaliśmy serię szkoleń onboardingowych w okresie od sierpnia do grudnia 2021. Szkolenie było odpowiedzią potrzebę zapoznania nowy pracowników z podstawami wiedzy na temat kultury biznesu Korei Południowej.

Działania podjęte

Działania podczas szkolenia ukierunkowane były na przekazanie uczestnikom wiedzy na temat podstawy kultury biznesu Korei Południowej. Podczas szkolenia uczestnicy brali czynny udział poprzez dzielenie się swoją wiedzą na temat Korei Południowej. Ponadto wskazywali o czym należy pamiętać w kontaktach z partnerem biznesowym z Korei Południowej.

Rezultat

Uczestnicy szkolenia onboardingowego zapoznali się ze podstawowymi informacjami dotyczącymi kultury koreańskiej.
W efekcie szkolenia uczestnicy rozwinęli także:

  • indywidualne kompetencje międzykulturowe
  • wiedzę na temat dynamiki zespołów wielokulturowych
  • umiejętności komunikacji w środowisku wielokulturowym,


ze szczególnym uwzględnieniem kultury biznesu Korei Południowej.

Sprawdź także inne Case Studies