Change to English
English (UK)

CASE STUDY: Branża nieruchomości (szkolenie relokacyjne dla pracownika przyjeżdżającego do Polski)

Potrzeba rozwojowa

Szkolenie relokacyjne dla pracownika dużej organizacji z branży nieruchomości, przyjeżdżającego do Polski, które zrealizowaliśmy w lutym 2022 roku.

Program szkolenia miał na celu przygotowanie osoby relokowanej do pracy w zagranicznym oddziale firmy, doskonalenie umiejętności komunikacji z osobami z różnych kultur, zminimalizowanie szoku kulturowego oraz przygotowanie do aklimatyzacji w nowym miejscu pracy.

Działania podjęte

Szkolenie miało na celu zapoznanie uczestnika ze specyfiką sytuacji politycznej i gospodarczej w Polsce oraz normami, zwyczajami i sytuacjami z życia codziennego. W trakcie szkolenia omówione zostały przykłady typowych wyzwań w relacjach biznesowych z partnerem biznesowym z Polski. Ćwiczenia przeprowadzone w trakcie szkolenia pozwoliły uczestnikowi rozwinąć umiejętności budowania relacji i utrzymywania kontaktów biznesowych z partnerami biznesowymi z Polski. Istotne było również zapoznanie uczestnika z technikami umożliwiającymi skuteczną komunikację z wykorzystaniem narzędzi internetowych, takich jak poczta elektroniczna, komunikatory internetowe i rozmowy telefoniczne.

Przed przystąpieniem do realizacji programu szkoleniowego przeanalizowaliśmy potrzeby uczestnika. Pozwoliło nam to na dostosowanie szkolenia do potrzeb uczestnika.

Rezultaty

W wyniku szkolenia było:

  • zminimalizowanie szoku kulturowego i przygotowanie do aklimatyzacji w nowym miejscu pracy
  • zbudowanie świadomości na temat Polski i jej kultury, sposobu życia i pracy
  • zdobycie praktycznych informacji związanych z pracą z partnerami biznesowymi z Polski
  • zapoznanie się ze specyfiką polskiej kultury biznesowej, co wpłynęło na lepsze zrozumienie codziennych sytuacji biznesowych
  • uzyskanie umiejętność prowadzenia efektywnej komunikacji z partnerem z Polski z właściwym zrozumieniem jego intencji
  • uzyskanie umiejętność udzielania informacji zwrotnej i motywowania partnera biznesowego z Polski
  • przygotowanie do pracy w polskim oddziale firmy.


Szkolenie pozwoliło również uczestnikowi poznać swoją własną kulturę przez pryzmat polskiej kultury biznesowej.

Sprawdź także inne Case Studies