Certyfikat ISO 9001
English (UK)

CASE STUDY: Branża nieruchomości (program szkoleniowy)

Potrzeba rozwojowa

Szkolenie było odpowiedzią na potrzebę zgłoszoną przez klienta w zakresie dostarczenia pracownikom praktycznej wiedzy z zakresu obsługi pracowników z niepełnosprawnościami.
W październiku 2021 zrealizowaliśmy w formule online szkolenie dla 12 pracowników administracyjnych z działów HR.

Działania podjęte

Działanie szkoleniowe ukierunkowane było na dostarczenie uczestnikom wiedzy na temat różnych rodzajów niepełnosprawności w celu zrozumienia funkcjonowania pracowników z niepełnosprawnościami. Przygotowane ćwiczenia i zadania eksperymentalne miały na celu zmniejszenie lęku przed nieznanym i tym samym wykształcenie umiejętności zachowania w kontaktach z osobami z niepełnosprawnością.

Celem programu była nauka współdziałania, prawidłowej komunikacji i budowania relacji z pracownikami z niepełnosprawnościami oraz odpowiadanie na ich potrzeby w środowisku pracy. Uczestnicy pracowali nad zwiększeniem świadomości społecznej na temat potrzeb i możliwości pracowników z niepełnosprawnościami, a także wiedzy, jak udzielać bezpiecznej pomocy.

Podczas szkolenia uczestnicy pracowali w grupach, indywidulanie, uczestniczyli w dyskusjach grupowych, wykonywali krótkie ćwiczenia eksperymentalne, które pozwoliły im na doświadczenie poszczególnych rodzajów niepełnosprawności.

Rezultat

Uczestnicy zbudowali własne zasady savoir-vivre'u w interakcji z pracownikami z różnymi rodzajami niepełnosprawności.
W efekcie szkolenia uczestnicy:

  • potrafią zastosować etykietę wobec pracowników z niepełnosprawnością
  • potrafią zaplanować działania integrujące z pracownikami z niepełnosprawnością w miejscu pracy
  • podnieśli kompetencje w zakresie skutecznej komunikacji z pracownikami z niepełnosprawnością
  • przełamali lęk związany z kontaktami z pracownikami z niepełnosprawnością
  • oraz wzmocnili dobre praktyki i zachowania wobec pracowników z niepełnosprawnością w miejscu pracy


Szkolenie uświadomiło uczestnikom, że osoby niepełnosprawne mogą pracować zawodowo i są wartościowymi pracownikami.

Sprawdź także inne Case Studies