Komunikacja międzykulturowa

Celem szkolenia jest rozwijanie kompetencji kulturowych, szczególnie w zakresie komunikacji interpersonalnej oraz wpływu różnic kulturowych na skuteczność komunikacji.
Ponadto szkolenie ma na celu rozwijanie wiedzy na temat kultury organizacji międzynarodowych, dynamiki zespołów wielokulturowych oraz postawy otwartości wobec innych kultur.

Dla kogo

 • menedżerowie zarządzający zespołami w korporacjach
 • menedżerowie pracujący jako przedsiębiorcy we własnej firmie
 • liderzy lub koordynatorzy projektów korporacyjnych
 • członkowie zespołów pracujących z przedstawicielami różnych kultur
 • pracownicy działów HR

Cele szkolenia

 • doskonalenie umiejętności skutecznego komunikowania się w środowisku międzykulturowym
 • uczestnicy poznają różne style komunikacji, takie jak komunikacja pośrednia, bezpośrednia, wysoko i nisko kontekstowa
 • uczestnicy poznają swoje style komunikacyjne, co pozwoli im lepiej zrozumieć specyfikę komunikacji międzykulturowej
 • poznają różne sposoby przekazywania i postrzegania informacji zwrotnej (feedbacku)

Oczekiwane rezultaty

 • nabycie kompetencji, które pozwolą uczestnikom szkolenia dostosować swoje strategie komunikacyjne do kontekstu kultury, z przedstawicielami której pracują
 • unikanie najczęstszych błędów popełnianych w komunikacji z przedstawicielami innych kultur
 • zdefiniować główne wyzwania międzykulturowe projekcie lub zespole oraz wskazać sposoby i narzędzia radzenia sobie z nimi
 • unikać nieporozumień w komunikacji wynikających z różnych stylów zachowania
 • być w stanie tworzyć wiadomości zrozumiałe dla osób z różnych kultur
 • potrafi dostosować strategię współpracy do kontekstu kulturowego

Metody szkoleniowe

Szkolenie ma charakter praktyczny i interaktywny. W części warsztatowej uczestnicy szkolenia będą doskonalić swoje umiejętności związane z efektywną komunikacją w środowisku międzykulturowym podczas ćwiczeń indywidualnych i grupowych.

Program szkolenia

Moduł 1. Kompetencje kulturowe — znaczenie i świadomość

 • Jakie kompetencje kulturowe są potrzebne, aby skutecznie komunikować się z przedstawicielami innych kultur — znaczenie wrażliwości w wykrywaniu czynników związanych z kulturą i radzeniu sobie z nimi
 • Rola stereotypów w komunikacji międzykulturowej — przełamywanie stereotypów na temat wybranych krajów

Moduł 2. Skuteczna komunikacja jako podstawa efektywnej współpracy

 • Czym jest komunikacja międzykulturowa?
 • Struktura i główne elementy procesu komunikacji
 • Różne sposoby komunikowania się: wysoki i niski kontekst, afektywność i neutralność, formalność i nieformalność
 • Sposoby dostosowania komunikacji w celu lepszej współpracy

Moduł 3. Wymiary siatki orientacji kulturowej

 • Poczucie władzy i odpowiedzialności
 • Pojęcie przestrzeni osobistej i granic
 • Podejście do zarządzania czasem
 • Definicja tożsamości i celu
 • Sposoby myślenia

Informacje organizacyjne

 • koszt uczestnictwa dla jednej osoby: 1100 zł + 23% VAT 
 • szkolenie jest prowadzone stacjonarnie w Warszawie
 • otrzymasz materiały szkoleniowe
 • otrzymasz certyfikat ukończenia szkolenia
 • konsultacje online z trenerami do 2 tygodni po szkoleniu
 • szkolenie odbywa się w godzinach 09:00 — 17:00

Daty szkoleń:

Szkolenie prowadzi:

Kamila Ludwikowska

tel. +48 507 457 665

Masz pytania?
Skontaktuj się ze mną poprzez formularz umieszczony poniżej.

Formularz zgłoszeniowy

  Szkolenie
  Wybierz datę i temat szkolenia
  Twoje dane
  Imię i nazwisko
  Stanowisko/Dział
  Adres e‑mail
  Telefon
  Ulica z numerem domu/mieszkania
  Kod pocztowy
  Miejscowość
  Kraj
  Faktura
  Dane do faktury
  Nazwa firmy
  Branża
  Ulica z numerem lokalu
  Kod pocztowy
  Miejscowość
  NIP
  Adres e‑mail do faktury proforma
  Adres e‑mail do faktury
  Skąd dowiedziałaś/eś się o szkoleniu?
  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

  Sprawdź także inne szkolenia

  Kultura biznesu Indii

  Szkolenie ma na celu rozwinięcie umiejętności budowania relacji i utrzymywania kontaktów, co będzie prowadzić do prowadzenia efektywnej współpracy…

  Poznaj szczegóły

  Kultura biznesu Korei

  Szkolenie ma na celu rozwinięcie umiejętności budowania relacji i utrzymywania kontaktów, co będzie prowadzić do prowadzenia efektywnej współpracy…

  Poznaj szczegóły