Change to English
English (UK)

Prezentacje i wystąpienia publiczne w różnych kulturach

Dlaczego ta sama prezentacja na bardzo znany Ci temat w różnych krajach została odebrana zupełnie inaczej? Dlaczego nie wszyscy byli zachwyceni Twoją historią związaną z tematem prezentacji? Dlaczego niektórzy zachowywali poważną minę, gdy opowiadałeś zabawną historię ze swojego doświadczenia? Wreszcie, dlaczego niektórzy byli zainteresowani tylko faktami i liczbami i wielokrotnie pytali o Twoje doświadczenia związane z tematem
prezentacji?
W dzisiejszych czasach prezentacje wygłasza niemal każdy i w różnych okolicznościach — stacjonarnie i zdalnie w codziennej komunikacji w zespole, podczas rozmów z pracownikami, rozmów sprzedażowych, spotkań biznesowych, rozmów o pracę, szkoleń, konferencji, wyjazdów, wywiadów i wielu innych.
Jednak dziś, bardziej niż kiedykolwiek — ze względu na powszechność pracy zdalnej, wirtualnych zespołów — ważne jest rozwijanie umiejętności prowadzenia prezentacji dla odbiorców z różnych kultur i w różnych kontekstach kulturowych.

Dla kogo

 • menedżerowie, przedsiębiorcy prowadzący własną działalność gospodarczą, którzy prowadzą prezentacje dla klientów i swoich pracowników
 • liderzy, koordynatorzy projektów w firmach, pracownicy działów kadr, którzy na co dzień przygotowują i prezentują dane, wyniki, plany
 • każdy, kto chce poprawić umiejętności prowadzenia prezentacji i wystąpień publicznych w różnych kontekstach kulturowych i dla zróżnicowanych kulturowo uczestników

Cele szkolenia

 • nabycie umiejętności swobodnej interakcji z grupą słuchaczy oraz kontrolowania płynności i dynamiki wypowiedzi
 • dostosowanie treści i języka wystąpienia do odbiorców zróżnicowanych kulturowo
 • przygotowanie planu i metod prezentacji
 • angażowanie i aktywizowanie publiczności w różnych kontekstach kulturowych
 • radzenie sobie z trudnymi sytuacjami podczas wystąpienia

Oczekiwane rezultaty

Uczestnik będzie przygotowany do prowadzenia prezentacji dla grup zróżnicowanych kulturowo i w różnych kontekstach kulturowych.
Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy zwiększą samoświadomość znaczenia różnic międzykulturowych, co pomoże w swobodnym komunikowaniu się z odbiorcami z różnych kultur. Ćwiczenia praktyczne i prezentacje pozwolą rozwinąć umiejętności prezentacji międzykulturowej.

Metody szkoleniowe

Szkolenie ma charakter praktyczny i interaktywny, a jego celem jest przećwiczenie różnych elementów prowadzenia prezentacji międzykulturowych. Wybrane ćwiczenia są nagrywane, a następnie odtwarzane i szczegółowo analizowane. Trener zwraca uwagę na werbalne i niewerbalne aspekty prowadzenia prezentacji.

W trakcie szkolenia uczestnicy wielokrotnie zdiagnozują swoje umiejętności, będą wiedzieli, nad którymi obszarami warto popracować dzięki informacji zwrotnej od trenera.

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie — wrażliwość na prowadzenie prezentacji w różnych kontekstach kulturowych
 2. Przygotowanie do prowadzenia prezentacji w różnych kulturach (jak w różnych kulturach przywiązuje się uwagę do ubioru, postawy ciała, komunikacji niewerbalnej, emisji głosu, kontaktu wzrokowego, ekspresji ciała, gestów)
 3. Analiza publiczności (jak uczestnicy z różnych kultur postrzegają czas, komunikację, przestrzeń, swój styl myślenia i uczenia się).
 4. Narzędzia prezentacji (praca z flipchartem, prezentacja multimedialna, prezentacja online dla uczestników zróżnicowanych kulturowo).
 5. Przygotowanie planu prezentacji, czyli uporządkowanie wiedzy i materiałów do prezentacji.
 6. Struktura prezentacji: różne techniki przygotowywania wstępu, rozwinięcia i zakończenia
 7. Techniki wykorzystywane podczas przygotowywania prezentacji (jaki stopień
  zaangażowania uczestników z różnych kultur jest właściwy)
 8. Praca w grupie podczas prezentacji, tj. źródła stresu i sposoby radzenia sobie z nimi, trudne sytuacje i różne zachowania uczestników podczas prezentacji oraz sposoby radzenia sobie z tymi sytuacjami
 9. Praktyka — prezentacje uczestników

Informacje organizacyjne

 • koszt uczestnictwa w 2‑dniowym szkoleniu dla jednej osoby: 1790 zł + 23% VAT 
 • szkolenie jest prowadzone stacjonarnie we Wrocławiu
 • otrzymasz materiały szkoleniowe
 • otrzymasz certyfikat ukończenia szkolenia
 • konsultacje online z trenerami do 2 tygodni po szkoleniu
 • szkolenie odbywa się w godzinach 09:00 — 17:00 / 8:00 — 16:00

Daty szkoleń:

Szkolenie prowadzi:

Kamila Ludwikowska

tel. +48 507 457 665

Masz pytania?
Skontaktuj się ze mną poprzez formularz umieszczony poniżej.

Formularz zgłoszeniowy

  Szkolenie

  Wybierz datę i temat szkolenia

  Twoje dane

  Imię i nazwisko

  Stanowisko/Dział

  Adres e‑mail

  Telefon

  Ulica z numerem domu/mieszkania

  Kod pocztowy

  Miejscowość

  Kraj

  Faktura

  Dane do faktury

  Nazwa firmy

  Branża

  Ulica z numerem lokalu

  Kod pocztowy

  Miejscowość

  NIP

  Adres e‑mail do faktury proforma

  Adres e‑mail do faktury

  Skąd dowiedziałaś/eś się o szkoleniu?

  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

  Sprawdź także inne szkolenia

  Komunikacja międzykulturowa

  Celem szkolenia jest rozwijanie kompetencji kulturowych, szczególnie w zakresie komunikacji interpersonalnej oraz wpływu różnic kulturowych na skuteczność komunikacji.

  Poznaj szczegóły

  Kultura biznesu Indii

  Szkolenie ma na celu rozwinięcie umiejętności budowania relacji i utrzymywania kontaktów, co będzie prowadzić do prowadzenia efektywnej współpracy…

  Poznaj szczegóły

  Kultura biznesu Korei

  Szkolenie ma na celu rozwinięcie umiejętności budowania relacji i utrzymywania kontaktów, co będzie prowadzić do prowadzenia efektywnej współpracy…

  Poznaj szczegóły