Change to English
English (UK)

Kultura biznesu Korei

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze specyfiką koreańskiej kultury biznesu.
Szkolenie ma na celu rozwinięcie umiejętności budowania relacji i utrzymywania kontaktów, co będzie prowadzić do prowadzenia efektywnej współpracy z partnerami z Korei. Program przeznaczone jest dla osób, które będą odpowiedzialne za bezpośredni kontakt z lokalnymi przedstawicielami za pomocą narzędzi internetowych, takich jak e‑mail, komunikatory, tradycyjne rozmowy telefoniczne, a także kontakt osobisty.

Dla kogo

 • menedżerowie zarządzający zespołami w korporacjach
 • menedżerowie pracujący jako przedsiębiorcy we własnej firmie
 • liderzy lub koordynatorzy projektów korporacyjnych
 • członkowie zespołów
 • pracownicy działów HR

Cele szkolenia

 • Poznanie historii oraz położenia geograficznego Korei i ich wpływu na kształtowanie się tożsamości mieszkańców Korei
 • Poznanie kultury Korei (wartości, religia, zwyczaje)
 • Poznanie sytuacji polityczno-gospodarczej (w tym specyfiki rynku pracy) w Korei
 • Zdefiniowanie czynników kulturowych w relacjach biznesowych z Koreą
 • Poznanie sposobów przełamywania barier międzykulturowych
 • Poznanie specyfiki partnera biznesowego z Korei, jego potrzeb i oczekiwań
 • Uświadomienie i zrozumienie różnych stylów komunikacji
 • Udzielanie i przyjmowanie informacji zwrotnych w zespołach zróżnicowanych kulturowo, ze szczególnym uwzględnieniem koreańskich partnerów biznesowych
 • Identyfikację możliwych do wystąpienia trudnych sytuacji przy współpracy z partnerem biznesowym z Korei
 • Usystematyzowanie różnic i podobieństw między kulturą biznesu Korei a wybranymi państwami
 • Rozwijanie kompetencji kulturowych wśród członków wielonarodowych
  zespołów

Oczekiwane rezultaty

Uczestnicy zdobędą kompetencje przydatne w codziennych sytuacjach biznesowych, a także podczas komunikacji biznesowej przed, w trakcie i po podróży służbowej do Korei lub przyjęcia delegacji z Korei. Uczestnicy w oparciu o wiedzę międzykulturową będą potrafili porozumiewać się koreańskimi partnerami, unikając konfliktów. Uczestnicy warsztatu udoskonalą swoje umiejętności w zakresie kontaktowania się z lokalnymi przedstawicielami za pomocą narzędzi internetowych, takich jak e‑mail, komunikatory, a także tradycyjnych rozmów telefonicznych.

Metody szkoleniowe

Szkolenie ma charakter praktyczny i interaktywny. Szkolenie stawia przed uczestnikami wyzwanie uczenia się poprzez dyskusję i dzielenie się wiedzą, wykorzystywanie własnych doświadczeń. Uczestnicy będą pracować indywidualnie, w parach i w grupach. Podczas sesji uczestnicy rozwiną swoją wiedzę na temat kontekstu biznesowego i społecznego oraz wzmocnią umiejętności potrzebne do efektywnej pracy w środowisku zróżnicowanym
kulturowo.

Program szkolenia

Moduł 1. Kompetencje kulturowe, studium przypadku Korei

 • Zespoły wielokulturowe. Wrażliwość na wykrywanie czynników związanych z kulturą i zarządzanie nimi
 • Wymiary kultury
 • Postrzeganie podstawowych zjawisk w kulturze koreańskiej
 • Lokalna mentalność, życie społeczne i zawodowe
 • Życie społeczne i zwyczaje w Korei

Moduł 2. Koreańska kultura biznesu — podstawowe założenia

 • Korea w pigułce — polityka, ekonomia i kultura
 • Kultura oparta na zasadach a kultura relacyjna
 • Budowanie relacji z koreańskimi partnerami
 • Kobiety w biznesie

Moduł 3. Koreańska kultura biznesu — komunikacja

 • Różne sposoby komunikowania się
 • Efektywna komunikacja i współpraca w oparciu o narzędzia online i offline
 • Przygotowanie i prowadzenie spotkań
 • Rola informacji zwrotnej w komunikacji

Moduł 4. Koreańska kultura biznesu — przywództwo i praca zespołowa

 • Postrzeganie przywództwa
 • Proces podejmowania decyzji
 • Praca zespołowa — podział zadań w projekcie
 • Podobieństwa i różnice kulturowe w kulturze biznesowej Korei i wybranych krajów

Informacje organizacyjne

 • koszt uczestnictwa dla jednej osoby: 1100 zł + 23% VAT 
 • szkolenie jest prowadzone stacjonarnie w Warszawie
 • otrzymasz materiały szkoleniowe
 • otrzymasz certyfikat ukończenia szkolenia
 • konsultacje online z trenerami do 2 tygodni po szkoleniu
 • szkolenie odbywa się w godzinach 09:00 — 17:00

Daty szkoleń:

Szkolenie prowadzi:

Aleksandra Jaskólska

tel. +48 660 672 763

Masz pytania?
Skontaktuj się ze mną poprzez formularz umieszczony poniżej.

Formularz zgłoszeniowy

  Szkolenie

  Wybierz datę i temat szkolenia

  Twoje dane

  Imię i nazwisko

  Stanowisko/Dział

  Adres e‑mail

  Telefon

  Ulica z numerem domu/mieszkania

  Kod pocztowy

  Miejscowość

  Kraj

  Faktura

  Dane do faktury

  Nazwa firmy

  Branża

  Ulica z numerem lokalu

  Kod pocztowy

  Miejscowość

  NIP

  Adres e‑mail do faktury proforma

  Adres e‑mail do faktury

  Skąd dowiedziałaś/eś się o szkoleniu?

  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

  Sprawdź także inne szkolenia

  Kultura biznesu Indii

  Szkolenie ma na celu rozwinięcie umiejętności budowania relacji i utrzymywania kontaktów, co będzie prowadzić do prowadzenia efektywnej współpracy…

  Poznaj szczegóły

  Kultura biznesu Korei

  Szkolenie ma na celu rozwinięcie umiejętności budowania relacji i utrzymywania kontaktów, co będzie prowadzić do prowadzenia efektywnej współpracy…

  Poznaj szczegóły