Change to English
English (UK)

Coachingowy styl zarządzania w zróżnicowanym środowisku pracy

W dzisiejszym zróżnicowanym środowisku pracy nie ma jednego modelu zarządzania pracownikami i kształtowania ich rozwoju. Sposobów jest tyle, ilu jest pracowników w organizacji. Dlatego też szkolenie koncentruje się na coachingowym podejściu do rozmów menedżerskich, które umożliwia zindywidualizowane podejście do każdego pracownika w
celu osiągnięcia wysokiej wydajności pracy.
Szkolenie adresowane jest do menedżerów i specjalistów, którzy chcą zarządzać ludźmi w sposób wspierający autonomię, inicjatywę i gotowość do podejmowania odpowiedzialności przez zróżnicowane grupy pracowników.

Dla kogo

 • menedżerowie zarządzający zespołami w korporacjach lub pracujący jako przedsiębiorcy we własnej firmie
 • liderzy, koordynatorzy projektów międzynarodowych
 • menedżerowie, którzy chcą rozwijać siebie, swój zespół, swoje kompetencje w zakresie zarządzania sobą i innymi
 • pracownicy działów HR

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie przez menedżerów i liderów zdolności do inspirowania i angażowania swoich podwładnych poprzez:

 • Rozwój poszczególnych kompetencji coachingowych
 • Poszerzenie samoświadomości w obszarze roli menedżera/lidera stosującego coachingowy styl zarządzania
 • Poznanie i przećwiczenie wybranych narzędzi coachingowych pomocnych w zarządzaniu i motywowaniu ludzi

Oczekiwane rezultaty

 • poznanie coachingowego stylu zarządzania
 • nabycie elastyczności w doborze stylu zarządzania dostosowanego do potrzeb
  pracownika i wymagań sytuacji w zróżnicowanym środowisku pracy
 • umiejętność prowadzenia rozmów coachingowych
 • umiejętność zastosowania wybranych narzędzi coachingowych w rozmowie z
  pracownikiem
 • umiejętność tworzenia przestrzeni dla pracowników do brania odpowiedzialności za swoje działania, angażowania, kreatywności i determinacji.
 • świadomość własnych mocnych stron i obszarów wymagających pracy w zakresie stosowania coachingu menedżerskiego;

Po szkoleniu uczestnik jest przygotowany do wdrażania coachingowego stylu zarządzania w swojej codziennej pracy.

Metody szkoleniowe

Szkolenie ma charakter praktyczny i interaktywny, a jego celem jest poznanie i przećwiczenie konkretnych narzędzi coachingowych w różnych rozmowach menedżerów z pracownikami. Podczas szkolenia będziemy wykorzystywać:

 • demonstracje rozmów coachingowych prowadzonych przez menedżerów
 • studia przypadków umożliwiające dostosowanie działań rozwojowych do różnorodnych potrzeb pracowników
 • interaktywne ćwiczenia grupowe pozwalające na wykorzystanie poznanych narzędzi coachingowych.
 • niezależnie prowadzone rozmowy coachingowe z towarzyszącymi im instrukcjami i informacją zwrotną od coacha

Program szkolenia

Moduł 1. Podejście coachingowe

 • Założenia podejścia coachingowego
 • Coaching jako forma wspierania rozwoju i jako styl zarządzania
 • Proces coachingu: coaching profesjonalny a coaching menadżerski
 • Postawa coachingowa a rola menedżera
 • Zakres zastosowania coachingu w organizacji.

Moduł 2: Rozmowa coachingowa

 • Demonstracja rozmowy coachingowej i analiza struktury rozmowy
 • Nawiązywanie relacji coachingowej, budowanie zaufania
 • Wielopoziomowe słuchanie
 • Zadawanie pytań coachingowych
 • Formułowanie celów coachingowych i kryteriów ich realizacji
 • Praca z oporem i ograniczającymi przekonaniami
 • Angażowanie i dzielenie się odpowiedzialnością
 • Praktyczny trening prowadzenia menedżerskiej rozmowy coachingowej

Moduł 3. Zastosowanie metody coachingowej w delegowaniu zadań i udzielaniu informacji zwrotnej.

 • Coachingowy styl monitorowania i rozliczania zadań
 • Delegowanie zadań w stylu coachingowym
 • Coachingowa informacja zwrotna i delegowanie zadań w podejściu coachingowym

Moduł 4. Bariery i wsparcie motywacyjne w coachingowym stylu zarządzania

 • Typowe bariery i wyzwania związane z motywacją
 • Wspieranie długoterminowej motywacji do rozwoju
 • Podejście coachingowe we wspieraniu kreatywności i pokonywaniu barier.
 • Trudne sytuacje menedżerskie w coachingowym stylu zarządzania i sposoby radzenia sobie z nimi

Moduł 5. Rozmowy coachingowe w praktyce

 • Omówienie procesu wykorzystania kompetencji w praktyce
 • Sformułowanie planu wdrożenia wiedzy i doświadczeń z warsztatu w życie codzienne

Informacje organizacyjne

 • koszt uczestnictwa w 2‑dniowym szkoleniu dla jednej osoby: 1790 zł + 23% VAT 
 • szkolenie jest prowadzone stacjonarnie we Wrocławiu
 • otrzymasz materiały szkoleniowe
 • otrzymasz certyfikat ukończenia szkolenia
 • konsultacje online z trenerami do 2 tygodni po szkoleniu
 • szkolenie odbywa się w godzinach 09:00 — 17:00 / 8:00 — 16:00

Daty szkoleń:

Szkolenie prowadzi:

Kamila Ludwikowska

tel. +48 507 457 665

Masz pytania?
Skontaktuj się ze mną poprzez formularz umieszczony poniżej.

Formularz zgłoszeniowy

  Szkolenie

  Wybierz datę i temat szkolenia

  Twoje dane

  Imię i nazwisko

  Stanowisko/Dział

  Adres e‑mail

  Telefon

  Ulica z numerem domu/mieszkania

  Kod pocztowy

  Miejscowość

  Kraj

  Faktura

  Dane do faktury

  Nazwa firmy

  Branża

  Ulica z numerem lokalu

  Kod pocztowy

  Miejscowość

  NIP

  Adres e‑mail do faktury proforma

  Adres e‑mail do faktury

  Skąd dowiedziałaś/eś się o szkoleniu?

  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

  Sprawdź także inne szkolenia

  Kultura biznesu Korei

  Szkolenie ma na celu rozwinięcie umiejętności budowania relacji i utrzymywania kontaktów, co będzie prowadzić do prowadzenia efektywnej współpracy…

  Poznaj szczegóły

  Kultura biznesu Indii

  Szkolenie ma na celu rozwinięcie umiejętności budowania relacji i utrzymywania kontaktów, co będzie prowadzić do prowadzenia efektywnej współpracy…

  Poznaj szczegóły