Change to English
English (UK)

Szkolenie z zakresu różnorodności i integracji społecznej

"Różnorodność jest wtedy, gdy na przyjęcie zaprasza się różnych ludzi. Zarządzanie różnorodnością to sposób, w jaki są proszeni do tańca, przez kogo i jaki to jest taniec. A integracja jest wtedy, gdy wszyscy dobrze się bawią".
Szkolenie omawia różnorodność i integrację w miejscu pracy na wielu płaszczyznach: Jak definiujemy różnorodność i inkluzywność; korzyści i siła inkluzywności; jak włączyć mentalność różnorodności do kultury organizacyjnej; oraz jak odnosić się i komunikować w sposób bardziej nastawiony na współpracę i szacunek z każdym, z kim się kontaktujemy.
Szkolenie z zakresu różnorodności i integracji ma na celu zrozumienie, w jaki sposób ludzie o różnym pochodzeniu, kulturze, wieku, rasie, płci, seksualności, religii, warunkach fizycznych i przekonaniach mogą najlepiej harmonijnie współpracować.

Dla kogo

Szkolenie jest przeznaczone dla menedżerów, liderów, pracowników działów kadr, członków zespołów, którzy świadomie chcą zarządzać potencjałem różnic, promować równe szanse i dostrzegać możliwość zwiększenia produktywności, innowacyjności i zyskowności organizacji.

Cele szkolenia

 • nauczenie myślenia o różnorodności w organizacji w sposób holistyczny
 • zidentyfikowanie podstawowych źródeł różnorodności w organizacji, stereotypów, które sprawiają, że praca z grupami zróżnicowanymi jest postrzegana jako trudna
 • zrozumienie znaczenia różnorodności w pracy, co pozwoli na stworzenie strategii zarządzania różnorodnością
 • tworzenie strategii i praktyk uwzględniających różnorodność i promujących integracyjne miejsce pracy

Oczekiwane rezultaty

 • Uczestnicy zdobędą umiejętności, które pomogą im w zarządzaniu i pracy w
  zróżnicowanym środowisku
 • Uczestnicy będą potrafili zapobiegać konfliktom w zróżnicowanym zespole oraz stosować skuteczną komunikację, informację zwrotną i motywować pracowników.
 • Uczestnicy poznają źródła różnorodności oraz zidentyfikują cel współpracy i komunikacji w zróżnicowanych zespołach
 • Uczestnicy będą potrafili identyfikować unikalne cechy swoich współpracowników, komunikować się i efektywnie pracować w zróżnicowanych zespołach lub projektach.

Metody szkoleniowe

Szkolenie ma charakter praktyczny i interaktywny. Uczestnicy będą zaangażowani w projektowanie inicjatyw i strategii promujących różnorodność i integrację w miejscu pracy podczas ćwiczeń indywidualnych i grupowych. Podczas szkolenia uczestnicy będą także doświadczać różnorodności poprzez krótkie ćwiczenia eksperymentalne.

Program szkolenia

Moduł 1. Różnorodność, sprawiedliwość, integracja i przynależność.

 • DEIB: rozróżnienie pomiędzy różnorodnością, sprawiedliwością, integracją i przynależnością
 • Istota DEIB — atrybuty, cechy i unikalne charakterystyki.
 • Cechy zespołu zadaniowego ds. różnorodności i integracji społecznej. Role i obowiązki osoby odpowiedzialnej za różnorodność i integrację
 • Różnorodność i integracja społeczna na świecie
 • Skuteczna komunikacja, informacja zwrotna i motywowanie pracowników w zróżnicowanych zespołach.

Moduł 2. Zarządzanie różnorodnością

 • Podejścia do zarządzania różnorodnością
 • Przeprowadzenie audytu różnorodności w organizacji
 • Tworzenie planu strategicznego dla inicjatyw różnorodności i integracji społecznej

Moduł 3. Wspieranie różnorodności i tworzenie miejsca pracy sprzyjającego włączeniu społecznemu

 • Określenie, czego pracownicy oczekują od zróżnicowanego i sprzyjającego integracji społecznej miejsca pracy
 • Identyfikowanie cech liderów sprzyjających integracji społecznej
 • Projektowanie programu dla liderów i pracowników wspierającego kultury sprzyjające integracji społecznej
 • Strategie tworzenia integracyjnego miejsca pracy
 • Wyrabianie nawyku integracji społecznej: tworzenie inicjatyw na rzecz różnorodności i integracji w organizacji; promowanie różnorodności i integracji społecznej poprzez komunikację

Informacje organizacyjne

 • szkolenie jest prowadzone w formie online lub stacjonarnie
 • otrzymasz materiały szkoleniowe
 • otrzymasz certyfikat ukończenia szkolenia
 • konsultacje online z trenerami do 2 tygodni po szkoleniu
 • szkolenie odbywa się w godzinach 09:00 — 17:00

Termin szkolenia:

Szkolenie prowadzi:

Aleksandra Jaskólska

tel. +48 660 672 763

Masz pytania?
Skontaktuj się ze mną poprzez formularz umieszczony poniżej.

Formularz zgłoszeniowy

  Szkolenie

  Wybierz datę i temat szkolenia

  Twoje dane

  Imię i nazwisko

  Stanowisko/Dział

  Adres e‑mail

  Telefon

  Ulica z numerem domu/mieszkania

  Kod pocztowy

  Miejscowość

  Kraj

  Faktura

  Dane do faktury

  Nazwa firmy

  Branża

  Ulica z numerem lokalu

  Kod pocztowy

  Miejscowość

  NIP

  Adres e‑mail do faktury proforma

  Adres e‑mail do faktury

  Skąd dowiedziałaś/eś się o szkoleniu?

  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

  Sprawdź także inne szkolenia

  Komunikacja międzykulturowa

  Celem szkolenia jest rozwijanie kompetencji kulturowych, szczególnie w zakresie komunikacji interpersonalnej oraz wpływu różnic kulturowych na skuteczność komunikacji.

  Poznaj szczegóły

  Kultura biznesu Indii

  Szkolenie ma na celu rozwinięcie umiejętności budowania relacji i utrzymywania kontaktów, co będzie prowadzić do prowadzenia efektywnej współpracy…

  Poznaj szczegóły

  Kultura biznesu Korei

  Szkolenie ma na celu rozwinięcie umiejętności budowania relacji i utrzymywania kontaktów, co będzie prowadzić do prowadzenia efektywnej współpracy…

  Poznaj szczegóły