Change to English
English (UK)

Szkolenia

Szkolenie jest zaplanowanym procesem zmieniania wiedzy lub umiejętności poprzez uczenie się i osiągnięcie właściwych efektów w zakresie jednego lub kilku zadań. Projektowane przez nas szkolenia mają również na celu zainicjowanie procesu zmiany postaw.

Szkolenia obejmują rozwijanie umiejętności pracowników, uzupełnianie posiadanych kwalifikacji o nowe elementy wiedzy, umiejętności, cech osobowych i zachowań aby zaspokoić obecne i przyszłe potrzeby personalne organizacji.

Prowadzimy różne formy szkoleń dopasowane do potrzeb danej organizacji pod kątem treści i czasu trwania w formie stacjonarnej jak i online:

  • szkolenia przygotowujące i wprowadzające do pracy w danym zawodzie (ich celem jest wyposażenie nowych pracowników w elementy wiedzy fachowej, umiejętności, zachowań),
  • szkolenia dostosowawcze w trakcie pracy (przygotowujące lub rozwijające kwalifikacje do pracy na danym stanowisku, ma na celu pogłębianie i rozszerzanie istniejących elementów wiedzy zawodowej, umiejętności oraz postaw aby dostosować się do zmienionych wymogów),
  • szkolenia służące przekwalifikowaniu pracownika (zmiana stanowiska lub zawodu).

Sprawdź inne formy rozwojowe