Change to English
English (UK)

Coaching

Coaching jest partnerską relacją coacha z klientem, polega na rozwijaniu mocnych stron klienta, pomagając w pokonywaniu wewnętrznego oporu i przekraczaniu wewnętrznych barier i ograniczeń w celu osiągniecia doskonałości osobistej i zawodowej.

Coaching zwiększa skuteczność i efektywność działań klienta poprzez znalezienie przez niego nowych rozwiązań.
W coachingu zakładamy, że klient samodzielnie opracowuje i wdraża własne rozwiązania, bazując na całej swojej wiedzy, umiejętnościach i doświadczeniu. Coach jest partnerem, który wspiera klienta w tym procesie.
Dlatego to klient — nie coach — jest ekspertem w dziedzinie swojego życia, coach stymuluje proces odkrywania zasobów klienta. Szczególną rolę w procesie coachingowym odgrywa osobista odpowiedzialność i zaangażowanie klienta.
W coaching motywujemy coachee do zmiany i wspieramy w rozwoju umiejętności.

Procesy coachingowe prowadzimy dla klientów indywidualnych oraz dla klientów biznesowych w procesach trójstronnych na zlecenie organizacji.

Realizując COACHING Z KLIENTEM INDYWIDUALNYM coach zaprasza klienta na pierwsze spotkanie, którego celem jest poznanie potrzeb rozwojowych klienta, jego oczekiwań, celów do realizacji. Coach omawia z klientem, które cele możliwe są do realizacji przy pomocy coachingu, a które wymaga innej formy wsparcia, np. psychoterapii, mentoringu, czy innej.

Ustalamy z klientem oczekiwane efekty naszych spotkań oraz długofalowe cele do realizacji.
Na koniec spotkania omawiamy logistykę spotkań, m.in ile będzie sesji, gdzie i jak się będą odbywały oraz kontraktujemy proces.

Realizując COACHING DLA KLIENTÓW BIZNESOWYCH prowadzimy swoje działania według etapów:

  • W pierwszym kroku coach spotyka się ze zleceniodawcą w celu zbadania jego oczekiwań co do procesu i oczekiwanych rezultatów. Coach przedstawia zasady pracy coachingowej, kodeks etyczny oraz prawa wszystkich zaangażowanych stron przed rozpoczęciem świadczenia usług. Efektem jest zakontraktowanie procesu (ustalenie celów oraz oczekiwanych efektów).
  • W drugim kroku następuje spotkanie coach-sponsor-klient. Celem spotkań jest poinformowanie pracownika o planowanych działaniach, celach i oczekiwaniach oraz wysłuchanie go i poznanie jego perspektywy. Efektem tego etapu jest zgoda pracownika na objęcie go działaniami coachingowymi.
  • Trzeci etap to rozpoczęcie pracy coachingowej z pracownikiem wg ustalonego harmonogramu.

Coaching jest zorientowany na rozwiązanie, koncentruje się na definiowaniu i osiąganiu konkretnych celów co przekłada się na efektywność w działaniu.

Sprawdź inne formy rozwojowe