Change to English
English (UK)

Konsulting

Oferujemy spotkania z doświadczonym konsultantem / trenerem biznesu / mentorem / coachem w celu realizacji konkretnych celów. Consulting ma na celu zwiększenie skuteczności i efektywności działań klienta poprzez znalezienie nowych rozwiązań.

Konsulting może przybierać różne formy:

Consulting biznesowy

Nasi doradcy – eksperci i specjaliści w określonej dziedzinie — dostarczają klientowi gotowe warianty rozwiązań związanych ze wskazanym przez klienta obszarem i dostosowanych do jego aktualnych potrzeb. Efektem może być specjalistyczna wiedza, konkretna opinia, diagnoza sytuacji, nowe wersje rozwiązań oraz pomoc w ich wdrożeniu.

Oferujemy pomoc konsultantów w obszarach:

Różnorodność i włączanie
Pomagamy budować organizacje na bazie różnorodności. Tworzymy i wdrażamy programy i strategie zarządzania różnorodnością w celu stworzenia zrównoważonego miejsca pracy. Wspieramy w opracowaniu strategii opartej na różnorodności wieku, płci, pochodzenia narodowego i etnicznego, stopnia sprawności fizycznej, języka, stanu zdrowia, stylu życia, wykształcenia, religii, orientacji seksualnej. Efektem działań jest wytworzenie dobrej atmosfery pracy i jednocześnie wysokiej produktywności.

Kompetencje międzykulturowe
Oferujemy pomoc w zwiększeniu efektywności pracy w środowisku wielokulturowym. Pomagamy rozwijać kompetencje kulturowe organizacji, usprawniamy procesy biznesowe oraz wspieramy orientację organizacji na zróżnicowanego kulturowo klienta wewnętrznego i zewnętrznego. Dążymy do maksymalizacji zwrotu z inwestycji międzykulturowych poprzez rozwój umiejętności komunikacyjnych, poszerzanie wiedzy z zakresu zarządzania i współpracy w zespołach wielokulturowych.

Przywództwo i zarządzanie
Pomagamy menedżerom opracowywać strategie, budować procesy, jak najlepiej wykorzystywać potencjał ludzki, aby zwiększyć wydajność swoją, pracownika i organizacji. Pomagamy w tworzeniu rozwiązań, dzięki którym menedżerowie potrafią optymalizować koszty, zasoby i dostosowywać się do zmieniających się potrzeb klientów w organizacjach międzynarodowych.

Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pomagamy działom HR w opracowaniu konkretnych praktyk zarządzania zasobami ludzkimi w obszarze doboru pracowników i programów onboardingowych, projektowania systemów oceny, zarządzania kompetencjami, rozwijania potencjału, projektowania systemów motywacyjnych, lojalnościowych i innych.

Zarządzanie ekspatriantami
Pomagamy działom HR w pozyskiwaniu odpowiednich kandydatów na ekspatriantów, przygotowaniu procesu oceny pracy delegowanych, kształtowaniu ich karier. Kompleksowo przygotowujemy do wyjazdów zagranicznych. Ponadto wspieramy ekspatriantów podczas pobytu w krajach przyjmujących oraz w procesie repatriacji. Pomagamy ocenić skuteczność misji zagranicznych.

Consulting w formie pracy 1:1 lub małych grupach

Doradztwo
Nasi doradcy udzielają rad, wskazówek, i pomagają w rozwiązaniu konkretnego problemu.

Indywidualne szkolenie
To praca 1:1 z klientem lub w małych grupach w celu nabycia nowej wiedzy i/lub umiejętności.

Mentoring
Mentoring jest procesem wspierania mentee w osiąganiu celów zawodowych. Mentor posiada bogate doświadczenie zawodowe w zakresie zainteresowań zawodowych podopiecznego i dlatego przekazuje wiedzę ze względu na swoje doświadczenie w danej dziedzinie. Podczas mentoringu nasi mentorzy przekazują swoją wiedzę i doświadczenie, jak również prowadzą rozwój potencjału podopiecznego z wykorzystaniem technik coachingowych.

Coaching
Coaching ma na celu zwiększenie skuteczności i efektywności działań klienta poprzez znalezienie przez niego nowych rozwiązań.
W coachingu zakładamy, że klient samodzielnie opracowuje i wdraża własne rozwiązania, bazując na całej swojej wiedzy, umiejętnościach i doświadczeniu. Coach jest partnerem, który wspiera klienta w tym procesie.
Dlatego to klient — nie coach — jest ekspertem w dziedzinie swojego życia, coach stymuluje proces odkrywania zasobów klienta. Szczególną rolę w procesie coachingowym odgrywa osobista odpowiedzialność i zaangażowanie klienta.
W coaching motywujemy coachee do zmiany i wspieramy rozwoju umiejętności. Dowiedz się więcej

Mieszane: zestaw różnych działań wspierających potrzeby zamawiającego

Sprawdź inne formy rozwojowe