Change to English
English (UK)

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Szkolenia przeznaczone dla menedżerów, liderów i specjalistów zarządzających zespołami, dla specjalistów ds. personalnych.

Szkolenia z zarządzania zasobami ludzkimi dostarczają wiedzy i umiejętności w zakresie skutecznych i innowacyjnych metod i narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi zwiększających efektywność pracowników w międzynarodowych organizacjach. Nasze szkolenia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi dostarczają wiedzy i kształtują umiejętności potrzebne do budowania i rozwijania zasobów ludzkich w organizacji. Prezentują najnowszą wiedzę dotyczącą zarządzania tym kluczowym obszarem międzynarodowej firmy.

Zakres tematyczny szkoleń

Pozyskiwanie talentów i zarządzaniem procesem doboru pracowników w międzynarodowych organizacjach

Pracownik z odpowiednimi kompetencjami stanowi o efektywności zespołów i organizacji. Szkolenie ma na celu poznanie specyfiki funkcjonowania talentów w organizacji i sposobów ich pozyskiwania. Podczas szkolenia wypracowane zostaną metody i sposoby dostosowania profilu kandydata do aktualnych realiów i potrzeb rynku pracy oraz badania kwalifikacji i kompetencji podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

W trakcie szkolenia uczestnika pozna innowacyjne instrumenty stosowane w rekrutacji i selekcji oraz zastosowanie podejścia evidence-based przy doborze metod selekcji kandydatów. Dzięki temu uczestnik będzie potrafił dokonać wyboru narzędzi selekcji które najskuteczniej pomogą ocenić kandydata i podjąć decyzję o zatrudnieniu.
Uczestnicy będą ćwiczyć umiejętność projektowania narzędzi selekcji i prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej za pomocą różnych kanałów (telefon, videkonferencja, tradycyjnie).
Uczestnicy nauczą się jak oceniać efektywność przeprowadzonej rekrutacji i selekcji pracowników

Programy onboardingowe

Pomagamy działom HR w zbudowaniu skutecznych programów wdrażania pracowników do pracy.
Efektywne wdrożenie i adaptacja nowych pracowników, zwiększa ich zaangażowanie i identyfikację z firmą. Skutecznie przeprowadzony proces onboardingu wpływa na zmniejszenie kosztów rekrutacji i rotacji pracowników. Zapewnia utrzymanie ciągłości biznesowej i jest szansą na rozwój firmy.

Podczas szkolenia uczestnicy poznają trendy w onboardingu, rodzaje, modele efektywnego procesu wdrożeniowego. Uczestnicy nauczą się projektować proces onboardingowy w formie tradycyjnej i zdalnej. Trener dostarczy przykłady dobrych praktyk, które działają w innych firmach oraz pomysłów na projektowanie innowacyjnych procesów onboardingowych.
Tworzenie systemów ocen pracowniczych
Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które stoją przed zadaniem przygotowania/zmodyfikowania lub/i wdrożenia systemu ocen pracowniczych, a także dla osób które chcą poszerzyć swoje doświadczenie w tym zakresie.
Celem szkolenia jest rozwój umiejętności pracowników HR w obszarze projektowania i wdrażania systemu ocen okresowych w organizacji. Uczestnicy będą tworzyć opisy stanowisk pracy oraz projektować profile kompetencyjne do poszczególnych stanowisk. Istotnym elementem szkolenia będzie praktyczne zaznajomienie się z metodami analizy pracy, sposobami opisywania kompetencji i tworzenia katalogów kompetencji oraz opracowywaniem regulaminów oraz arkuszy oceny. Trener przedstawi przykłady wdrożeń ocen okresowych stosowanych w firmach. Uczestnicy będą planować komunikacje wdrożenia systemu oceny do organizacji praz przećwiczą przebieg rozmowy oceniającej. Efektem szkolenia będzie wypracowanie przykładowych procedur i narzędzi, jakie mogą być stosowane w praktyce.
Budowanie systemów kompetencyjnych
Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które stoją przed zadaniem przygotowania/zmodyfikowania lub/i wdrożenia modelu kompetencyjnego, a także dla osób które chcą poszerzyć swoje doświadczenie w tym zakresie. W trakcie szkolenia uczestnicy poznają zasady tworzenia modeli kompetencyjnych i ich zastosowanie w poszczególnych obszarach zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji (w rekrutacji i selekcji pracowników, podczas oceny pracowniczej, w rozwoju pracowników).
Po szkoleniu uczestnik będzie potrafił dobrać odpowiednie metody w celu stworzenia modelu kompetencji dla danej organizacji, identyfikować i definiować kompetencje dla danego stanowiska i tworzyć profile kompetencyjne. Uczestnicy poznają i przećwiczą również metody oceny kompetencji w organizacji na przykładzie sesji Development Center.
Ocena potencjału pracownika

Celem szkolenia jest poznanie zasad projektowania i stosowania narzędzi do oceny potencjału pracownika za pomocą sesji Development Center.
W trakcie szkolenia uczestnicy będą tworzyć narzędzia do oceny potencjału pracownika, projektować indywidualne i grupowe zadania, studia przypadków i symulacje do oceny potencjału pracownika.

W efekcie będą potrafili przeprowadzić zadania w ramach Development Center, dokonać oceny wykonania tych zadań oraz opracować raport z Development Center.
Projektowanie systemów rozwoju pracowników
Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które stoją przed zadaniem przygotowania/zmodyfikowania lub/i wdrożenia systemu rozwoju pracowników, a także dla osób które chcą poszerzyć swoje doświadczenie w tym zakresie.
Szkolenie ma na celu kształtowanie kompetencji planowania, projektowania i prowadzenia rozwoju pracowników w organizacji. Szkolenie dostarczy wiedzy i umiejętności w zakresie faz procesu szkoleniowego oraz narzędzi i metod projektowania działań na każdym etapie. Uczestnicy naucza się projektowania i prowadzenia analizy potrzeb szkoleniowych w organizacji, dobierania metod uczenia dla projektowanego programu szkoleniowego, projektowania narzędzi do oceny efektywność programu szkoleniowego. W efekcie szkolenia uczestnicy będą potrafili zaplanować kompleksowy program rozwoju pracowników w organizacji.
Kształtowanie doświadczeń kandydatów i pracowników w zróżnicowanym środowisku pracy
Motywacja do pracy w danej organizacji to nie tylko wynagrodzenie i prestiż stanowiska. Jeśli zależy Ci na zwiększeniu satysfakcji pracowników i ich retencji w organizacji to jest to właściwy moment na zastosowanie praktyk candidate i employee experience w Twojej organizacji. Wiele firm twierdzi, że ma wdrożone standardy zachowań wobec kandydatów i pracowników. Jednocześnie kandydaci i pracownicy uważają, że pracodawcy nie dbają o relacje z osobami starającymi się o pracę jak i obecnymi pracownikami. Jak to możliwe, że obie strony procesu mają tak różną ocenę sytuacji? Jeśli zależy ci na utrzymaniu pozytywnego wizerunku jako pracodawcy na rynku to zapewne chcesz wiedzieć, w jaki sposób dbać o zadowolenie kandydatów, nawet jeśli nie staną się pracownikami twojej firmy?
W trakcie szkolenia uczestnicy będą projektować candidate i employee experience począwszy od doświadczeń związanych z rekrutacją, selekcją i wdrożeniem na stanowisko (onboarding), poprzez działania związane z zaangażowaniem pracowników (w tym projekty rozwojowe), codzienne czynności związane z wykonywaniem zadań, relacje ze współpracownikami, przełożonymi czy pracownikami innych zespołów.
Uczestnicy nauczą się w jaki sposób projektować doświadczenie kandydata i pracownika. Uczestnicy dokonają analizy poziomu candidate i employee experience w organizacji i naucza się dokonywać pomiary tych doświadczeń w celu zwiększenia satysfakcji, zaangażowania i efektywności pracowników.
Projektowanie systemów motywacji i zaangażowania pracowników
Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które stoją przed zadaniem przygotowania/zmodyfikowania lub/i wdrożenia systemu rozwoju pracowników, a także dla osób które chcą poszerzyć swoje doświadczenie w tym zakresie.
Szkolenie ma na celu kształtowanie kompetencji planowania, projektowania i prowadzenia rozwoju pracowników w organizacji. Szkolenie dostarczy wiedzy i umiejętności w zakresie faz procesu szkoleniowego oraz narzędzi i metod projektowania działań na każdym etapie. Uczestnicy naucza się projektowania i prowadzenia analizy potrzeb szkoleniowych w organizacji, dobierania metod uczenia dla projektowanego programu szkoleniowego, projektowania narzędzi do oceny efektywność programu szkoleniowego. W efekcie szkolenia uczestnicy będą potrafili zaplanować kompleksowy program rozwoju pracowników w organizacji.
Szkolenia Train the Trainer
Szkolenia przeznaczone dla menedżerów międzynarodowych organizacji

Szkolenia pomogą menedżerom w zdobyciu i poszerzeniu kompetencji w zakresie projektowania i prowadzenia kompleksowych programów szkoleniowych. Podczas szkolenia uczestnicy poznają praktyczne aspekty prowadzenia diagnozy potrzeb szkoleniowych, opracowania programu szkoleniowego, projektowania i prowadzenia oceny efektywności szkolenia. Ponadto nauczą się projektowania metod szkoleniowych, gier szkoleniowych, symulacji, eksperymentów w szkoleniach. Uczestnicy będą potrafili radzić sobie w różnych sytuacjach na sali szkoleniowej.

Zaawansowany trening Train the Trainer obejmuje naukę oraz praktyczne zastosowanie zaawansowanych technik komunikacji, zaawansowanych technik wpływu i perswazji, krytycznego myślenia w projektowaniu i prowadzeniu szkoleń. Uczestnicy poznają zastosowanie podejścia evidence-based w projektowaniu programów rozwojowych. Uczestnicy będą również wiedzieli jak kształtować rolę trenera konsultanta poza sala szkoleniową.

Sprawdź także inne obszary szkoleń

Tytuł szkolenia
Dane kontaktowe