Change to English
English (UK)
cciq_kamila

Kamila Ludwikowska

Trener, coach, konsultant z zakresu międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi, rozwoju kompetencji menedżerskich, społecznych i kulturowych.

Od ponad 16 lat rozwija kompetencje menedżerów i specjalistów w kraju i za granicą. Jako coach pracuje indywidualnie z klientami rozwijając ich potencjał w celu maksymalizacji efektywności osobistej i biznesowej.
Doświadczenie praktyczne nabyła zarządzając międzynarodowymi zespołami oraz jako konsultant i trener w korporacjach i projektach badawczo-rozwojowych wdrażając m.in. kompleksowe programy rozwojowe, systemy zarządzania kompetencjami.

Doświadczenie międzynarodowe zdobyła pracując w szczególności w Europie i Indiach, ale również w Korei Południowej, Afryce Południowej, Rosji. Ukończyła również staż postdoktorski na Uniwersytecie w Delhi w Indiach.

Z wykształcenia magister psychologii oraz doktor nauk o zarządzaniu. Pracuje na Politechnice Wrocławskiej, prowadzi zajęcia i badania naukowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, w szczególności z zarządzania różnorodnością i wirtualnymi misjami zagranicznymi. Jest menedżerem projektów współfinansowanych przez Unię Europejską Capacity Building in Higher Education w zakresie doskonalenia jakości nauczania w szkolnictwie wyższym poprzez budowanie centrów kształcenia i doskonalenie kompetencji kadry dydaktycznej w Azji, w szczególności w Indiach, Chinach, Wietnamie.

Filmy szkoleniowe