Szkolenie z zakresu różnorodności i integracji społecznej

Szkolenie z zakresu różnorodności i integracji ma na celu zrozumienie, w jaki sposób ludzie o różnym pochodzeniu, kulturze, wieku, rasie, płci, seksualności, religii, warunkach fizycznych i przekonaniach mogą najlepiej harmonijnie współpracować.

Kultura biznesu Korei

Szkolenie ma na celu rozwinięcie umiejętności budowania relacji i utrzymywania kontaktów, co będzie prowadzić do prowadzenia efektywnej współpracy z partnerami z Korei.

Kultura biznesu Indii

Szkolenie ma na celu rozwinięcie umiejętności budowania relacji i utrzymywania kontaktów, co będzie prowadzić do prowadzenia efektywnej współpracy z partnerami z Indii.

Komunikacja międzykulturowa

Celem szkolenia jest rozwijanie kompetencji kulturowych, szczególnie w zakresie komunikacji interpersonalnej oraz wpływu różnic kulturowych na skuteczność komunikacji.

Prezentacje i wystąpienia publiczne w różnych kulturach

Prezentacje wygłasza niemal każdy i w różnych okolicznościach — stacjonarnie i zdalnie w codziennej komunikacji w zespole, podczas rozmów z pracownikami, rozmów sprzedażowych, spotkań biznesowych, rozmów o pracę, szkoleń, konferencji, wyjazdów, wywiadów i wielu innych.

CASE STUDY: Branża IT (coaching)

Klientowi zależało na wykształceniu u menedżerów postawy proaktywnej i poczucia odpowiedzialności za pracę, samodyscypliny i autonomiczności w zadaniach oraz efektywniejszej pracy z zespołem.

CASE STUDY: Branża farmaceutyczna (szkolenie)

Szkolenie było odpowiedzią na potrzebę zgłoszoną przez klienta w zakresie dostarczenia pracownikom praktycznej wiedzy z zakresu obsługi pracowników z niepełnosprawnościami.

PL EN

Polski (PL)