Korean business culture

The purpose of this training is to familiarize the participants with the specifics of the Korean market and the corporate culture of Korean companies.

Indian business culture

The purpose of this training is to familiarize the participants with the specifics of the Indian market and the corporate culture of Indian companies.

CASE STUDY: IT industry (coaching)

The client wanted managers to develop a proactive attitude and a sense of responsibility for work, self-discipline, and autonomy in tasks and work more effectively with their team.

Prezentacje i wystąpienia publiczne w różnych kulturach

Prezentacje wygłasza niemal każdy i w różnych okolicznościach — stacjonarnie i zdalnie w codziennej komunikacji w zespole, podczas rozmów z pracownikami, rozmów sprzedażowych, spotkań biznesowych, rozmów o pracę, szkoleń, konferencji, wyjazdów, wywiadów i wielu innych.

PL EN

Polski (PL)