Szkolenie z zakresu różnorodności i integracji społecznej

Szkolenie z zakresu różnorodności i integracji ma na celu zrozumienie, w jaki sposób ludzie o różnym pochodzeniu, kulturze, wieku, rasie, płci, seksualności, religii, warunkach fizycznych i przekonaniach mogą najlepiej harmonijnie współpracować.

Kultura biznesu Korei

Szkolenie ma na celu rozwinięcie umiejętności budowania relacji i utrzymywania kontaktów, co będzie prowadzić do prowadzenia efektywnej współpracy z partnerami z Korei.

Kultura biznesu Indii

Szkolenie ma na celu rozwinięcie umiejętności budowania relacji i utrzymywania kontaktów, co będzie prowadzić do prowadzenia efektywnej współpracy z partnerami z Indii.

Komunikacja międzykulturowa

Celem szkolenia jest rozwijanie kompetencji kulturowych, szczególnie w zakresie komunikacji interpersonalnej oraz wpływu różnic kulturowych na skuteczność komunikacji.

Diversity and inclusion training

The training explores diversity and inclusion in the workplace on many levels. Diversity and inclusion training aims understand how people can best work together harmoniously.

Relocation training for people coming to Poland

The program begins a few weeks before the planned relocation. The purpose of relocation training is to prepare the relocated person to work in a foreign branch of the company, to learn communication skills with people from different cultures, to minimize culture shock, and to prepare for acclimatization in a new workplace.

Communication across cultures

The goal of the training is to develop cultural competence, especially in the area of interpersonal communication and the influence of cultural differences on communication
effectiveness.

Polish business culture

The purpose of this training is to familiarize the participants with the specifics of the Indian market and the corporate culture of Polish companies.

PL EN

Polski (PL)