Organizacje międzykulturowe, w których zarządzanie zasobami ludzkimi jest ściśle powiązane z zarządzaniem różnorodnością, to przede wszystkim przedsiębiorstwa międzynarodowe, ale nie tylko. Mianem organizacji międzykulturowych określa się organizacje międzyregionalne oraz takie, które zatrudniają pracowników reprezentujących różne grupy społeczne, pokolenia, branże, kulturę organizacyjną.

Realizowane przez CCIQ programy szkoleniowo-doradcze są częścią strategii zarządzania różnorodnością, w ramach której różnorodność postrzegana jest jako jeden z podstawowych i cennych zasobów organizacji, często źródło innowacyjności.

Zachęcamy do skorzystania z programów:

Menadżer międzykulturowy – program szkoleniowy przygotowany dla osób pracujących w zróżnicowanych kulturowo zespołach, którego celem jest zapoznanie uczestników ze stylami zarządzania charakterystycznymi dla poszczególnych kultur, odmiennymi sposobami komunikowania oraz motywowania pracowników.

CSR zarządzanie różnorodnością – program szkoleniowo-doradczy realizowany w organizacjach zróżnicowanych pokoleniowo i kulturowo, które w sposób świadomy pragną zarządzać potencjałem różnic, promując równe szanse i widząc w tym możliwość wzrostu efektywności, innowacyjności i zyskowności organizacji.