Przywództwo

Lider międzykulturowy to mistrz łączenia kultur, różnorodności założeń, wartości oraz modeli biznesowych. Ekspert w komunikacji międzykulturowej, wizjoner o szerokim spojrzeniu i inspirator różnorodności.
Naszym Klientom, zarządów przedsiębiorstw wielonarodowych oferujemy programy międzykulturowe dla kadry zarządzającej, podczas których:
•    omawiamy różnice kulturowe w zespole i definiujemy wynikające z nich wyzwania przywódcze,
•    omawiamy narzędzia motywujące pracowników w wybranych kulturach i pomagamy stworzyć skuteczne systemy motywacji dla grup wielokulturowych,
•    pomagamy liderom zrozumieć jaką atmosferę kreują w zarządzanym przez siebie zespole i jak może ona wpływać na poszczególnych członków grupy,
•    omawiamy style zarządzania typowe dla wybranych kultur i pomagamy stworzyć wzorzec stylu przywódcy, który zostanie zaakceptowany przez członków danej grupy wielokulturowej.

Doradztwo i szkolenia

Nasz zespół

Nasz niesamowity zespół


Aleksandra Jaskólska


Izabela Markiewicz-Czapińska


Marcin Kazanowski


Radek Pyffel


dr Adam Burakowski


Darya Kazanowska


Agata Zięba


Dr Katarzyna Jarecka-Stępień


Stanisław Matsumoto


Katarzyna Radecka