O nas

O firmie

Firma doradczo-szkoleniowa CCIQ Cross Cultural Intelligence powstała z myślą o przedsiębiorstwach i instytucjach wielonarodowych, a także organizacjach działających na zróżnicowanych kulturowo rynkach wewnątrzkrajowych i światowych.

Od lat prowadzimy projekty i organizujemy szkolenia międzykulturowe dla firm, organizacji i klientów instytucjonalnych, dla ktorych różnice kulturowe w biznesie oraz komunikacja międzykulturowa postrzegane są jako istotne czynniki warunkujące sukces na rynkach międzynarodowych.

Świadcząc usługi z zakresu planowania i implementacji strategii międzykulturowego zarządzania zasobami ludzkimi oraz  przywództwa w środowisku międzykulturowym staramy się wpierw zdefiniować stopień różnorodności oraz obszary rozwoju organizacji, a następnie zaproponować zmiany, których wprowadzenie wpłynie na rozwój kompetencji kulturowych organizacji i jej pracowników.

Przestawiamy cztery podstawowe czynniki sukcesu w zarządzaniu międzykulturowym:

 

 • Kulturze organizacji wielonarodowych

Kultura organizacji jako zbiór wartości, wierzeń, strategii, procedur, obyczajów oraz zachowań odzwierciedla podstawowe założenia organizacji oraz jej członków. Spójność tych założeń jest koniecznym elementem partnerstwa, zrozumienia i współdziałania organizacyjnego – realizacji celów organizacji. Jednocześnie w środowisku wielonarodowym, a także w przypadku fuzji lub rozszerzania działalności o nowe geograficznie rynki, kultura organizacyjna ewoluuje i rolą menadżerów jest świadome odtwarzanie kultury i dbałość o spójność lokalnych działań z misją organizacji.

 

 • Międzynarodowym Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi

Międzynarodowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (MZZL) to planowe pozyskiwanie, lokowanie i efektywne gospodarowanie zasobami ludzkimi w międzykulturowych organizacjach. Kluczowym etapem tworzenia zespołów międzynarodowych oraz transferu pracowników jest rozwój kompetencji kulturowych pracowników, a także samego departamentu HR. CCIQ planuje oraz wspomaga realizację polityki międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi.

 

 • Marketingu międzynarodowym

Marketing międzynarodowy to tworzenie strategii oraz procedur wewnętrznych, mających na celu dostosowanie organizacji do zróżnicowanych kulturowo warunków rynkowych, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Wspieramy departmenty marketingu w przygotowaniu strategii międzynarodowych, pomagamy w rozwoju wiedzy miedzykulturowej oraz umiejętności komunikacji w środowisku zróżnicowanym kulturowo.

 

 • Komunikacji

Komunikacja to złożony proces nawiązywania relacji i porozumiewania się z otoczeniem zewnętrznym, a także wewnętrznym organizacji. Znajomość partnerów, pracowników, a także umiejętność komunikacji miedzykulturowej są niezbędnym czynnikiem sukcesu komunikacji wewnętrznej w organizacji, efektywnej współpracy z partnerami i pracownikami z rożnych lokalizacji.

Nasze programy szkoleniowo-doradcze kierujemy do wszystkich firm, organizacji i instytucji, które działają w środowisku zróżnicowania kulturowego i pragną budować przewagę w oparciu o różnorodność. Ufamy, że współpraca z nami pomoże im w jeszcze skuteczniejszym wykorzystaniu potencjału drzemiącego w wielokulturowości i różnorodności.
Za okazane zaufanie oraz owocną współpracę dziękujemy firmom:

 

 • Coca-Cola Hellenic
 • NokiaSiemensNetworks
 • MAN Bus
 • Carlsberg
 • Netia S.A.
 • Nordea
 • Delphi Polska
 • Politechnika Warszawska International Students Office
 • Urząd Miasta w Szczecinie
 • Volvo Group

Doradztwo i szkolenia

Nasz zespół

Nasz niesamowity zespół


Aleksandra Jaskólska


Izabela Markiewicz-Czapińska


Marcin Kazanowski


Radek Pyffel


dr Adam Burakowski


Darya Kazanowska


Agata Zięba


Dr Katarzyna Jarecka-Stępień


Katarzyna Radecka