Nasz zespół

Search our Site

Specjalista z zakresu uczenia się i rozwoju w wielokulturowym środowisku pracy, oraz budowania międzykulturowych kompetencji społecznych w obszarze zarządzania różnorodnością, m.in. stylów przywódczych, motywowania, komunikacji, kreowania zaangażowania i współpracy w wielokulturowych zespołach.

W swoich autorskich szkoleniach wykorzystuje doświadczenie zdobyte podczas wieloletniej współpracy z zagranicznymi instytucjami biznesowymi i szkolnictwa wyższego, licznych pobytów za granicą, organizowaniu i uczestnictwie w edukacyjnych i naukowych wydarzeniach międzynarodowych oraz 13-letniemu doświadczeniu trenerskiemu.
Magister psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim, doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, absolwentka Mistrzowskiej Szkoły Trenerów Biznesu. Pracuje jako adiunkt na Politechnice Wrocławskiej, gdzie prowadzi badania i publikuje prace naukowe w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, a w szczególności profilowania i doskonalenia kompetencji w środowisku międzykulturowym.
Jest koordynatorem projektów Capacity Building in Higher Education w zakresie doskonalenia jakości szkolnictwa wyższego poprzez budowanie centrów kształcenia i doskonalenie kompetencji kadry dydaktycznej w Azji, w szczególności w Indiach, Chinach, Wietnamie. Od ponad pięciu lat współpracuje z instytucjami szkolnictwa wyższego w Indiach.

“A major objective of intercultural training used to be to help people cope with un- expected events in a new culture”. Now the most valuable outcome is cultural competence that helps company to strengthen market-oriented approach in culturally diverse environment.

Kontakt
Aleksandra Jaskólska CCIQ
ola@cciq.pl
+48 660 672 763
Warszawa, Polska