Międzynarodowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

O wadze i znaczeniu MZZL w biznesie świadczy fakt, iż ponad 80% międzynarodowych organizacji implementuje programy międzykulturowe, oferując wsparcie pracownikom w zakresie zarządzania, komunikacji, transferu oraz programów rodzinnych. Jednocześnie liderem stają się te organizacje, które traktują te programy jako obowiązkową ścieżkę rozwoju pracowników.
Wspierając te organizacje na każdym etapie i poziomie MZZL, współtworzymy strategie HR i oferujemy programy szkoleniowe dla pracowników delegowanych do podjęcia pracy w nowym otoczeniu kulturowym.

Zachęcamy do skorzystania z programów:

  • Strategiczny HR – program szkoleniowo-doradczy dla pracowników departamentów zarządzania zasobami ludzkimi, mający na celu przygotowanie i wdrożenie planu ZZL dla danej lokalizacji organizacji i połączenie jej z globalnymi rozwiązaniami dla organizacji. Wspólnie z Klientem pracujemy nad implementacją wartości organizacyjnych, a także dopasowaniem konkretnych narzędzi.
  • Expat training and coaching – program szkoleniowy dla pracowników rozpoczynających pracę w nowej lokalizacji. Rozwija kompetencje międzykulturowe delegowanych pracowników i przekazuje im wiedzę na temat kultury kraju / regionu goszczącego. Program skomponowany jest z dwóch części: rozwoju kompetencji kulturowych, niezbędnych do pracy w środowisku zróżnicowanym kulturowo, a także praktycznej wiedzy na temat lokalnej kultury biznesu, kwestii dotyczących życia codziennego, spędzania wolnego czasu, etc. W przypadku międzynarodowych kontraktów rodzinnych, program rekomendowany jest dla wszystkich dorosłych członków rodziny.