Komunikacja

Komunikacja jest procesem wymiany informacji pomiędzy nadawcami i adresatami określonych komunikatów. Kontekst kulturowy, który znany jest jedynie osobom z danej kultury powoduje, iż właściwe zrozumienie komunikatu wymaga konkretnych umiejętności oraz wspierając i promując politykę diversity management pomagamy organizacjom w tworzeniu planów i procedur wewnętrznych, mających na celu dostosowanie organizacji – przede wszystkim w zakresie komunikacji – do zróżnicowanych kulturowo warunków rynkowych. Opracowane przez naszych specjalistów programy kierujemy głównie do działów marketingu oraz komunikacji, gdzie służą rozwojowi wiedzy oraz umiejętności międzykulturowych w zakresie: planowania marketingowego, zarządzania w praktyce oraz relacji z zewnętrznym i wewnętrznym otoczeniem organizacji.
Zachęcamy do skorzystania z programów:
•    Komunikacja marketingowa w środowisku międzykulturowym – program szkoleniowy poświęcony specyfice marketingu międzykulturowego, różnicom i podobieństwom pomiędzy rynkami, konsumentami, sposobem komunikowania, postrzeganiem produktów i usług oraz komunikacji pomiędzy zróżnicowanymi kulturowo departamentami marketingu tej samej lub współpracujących z sobą organizacji.
•    Komunikacja wewnętrzna w organizacji – program doradczo-szkoleniowy adresowany do wszystkich organizacji, które dostrzegają znaczenie zaplanowanej komunikacji wewnętrznej. Uczestnictwo w programie ma na celu przygotowanie planów komunikacji wewnętrznej dla całej organizacji lub wybranych projektów zgodnych z kulturą organizacji.

Doradztwo i szkolenia

Nasz zespół

Nasz niesamowity zespół


Aleksandra Jaskólska


Izabela Markiewicz-Czapińska


Marcin Kazanowski


Radek Pyffel


dr Adam Burakowski


Darya Kazanowska


Agata Zięba


Dr Katarzyna Jarecka-Stępień


Stanisław Matsumoto


Katarzyna Radecka