Expat training to specyficzny rodzaj programu szkoleniowego dla pracowników, którzy przygotowują lub już rozpoczęli pracę w nowym otoczeniu kulturowym. Program rozwija kompetencje kulturowe pracowników, rozwijając wiedzę o lokalnej kulturze biznesu, życiu społecznym, kwestiach praktycznych, a także pomaga w adaptacji kulturowej.

Z programu expat training korzystają zarówno organizacje wielonarodowe, jak i firmy krajowe z siecią zróżnicowanych kulturowo oddziałów regionalnych.

Starając się wspierać pracowników podejmujących pracę w nowej destynacji, w opracowywanych przez nas programach szkoleniowych expat training szczególny nacisk kładziemy na:

  • rozwój tożsamości kulturowej pracownika, umożlwiający identyfikację i utożsamianie określonych naturalnych zachowań oraz schematów myślenia z rodzimym kręgiem kulturowym;
  • rozwój kompetencji kulturowych, umożliwiający swobodne uczestnictwo w lokalnej kulturze dzięki znajomości obowiązujących norm i wartości;
  • kształtowanie postawy otwartej, umożliwiającej akceptację odmiennych sposobów rozumowania i działania;
  • dostarczanie wiedzy teoretycznej na temat kraju lub regionu goszczącego, umożliwiające szybką aklimatyzację pracownika w nowym miejscu, wśród nowych ludzi.