Dr Katarzyna Jarecka-Stępień

Katarzyna Jarecka1Dr Katarzyna Jarecka-Stępień – trener, autorka i współautorka licznych publikacji naukowych i artykułów popularnonaukowych. Jest ekspertem w zakresie biznesowych szkoleń międzykulturowych. Ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ i posiada Certyfikat trenerski „Becoming a Confident Trainer” wydawany przez Open Universities Australia (OUA) Melbourne, Australia. Pracowała, jako koordynator projektów międzynarodowych w m.in. w Wielkiej Brytanii, Maroku, Indiach i Chinach. Szkolenia prowadzi w stylu dynamicznym i angażującym, dając jednocześnie uczestnikom przestrzeń na doświadczanie i refleksję. Koncentruje się na stronie praktycznej poruszanych zagadnień, projektuje gry i interaktywne narzędzia szkoleniowe, z których korzysta w pracy szkoleniowej.

Doradztwo i szkolenia

Nasz zespół

Nasz niesamowity zespół


Aleksandra Jaskólska


Izabela Markiewicz-Czapińska


Marcin Kazanowski


Radek Pyffel


dr Adam Burakowski


Darya Kazanowska


Agata Zięba


Dr Katarzyna Jarecka-Stępień


Katarzyna Radecka