Jarecka

  • Katarzyna Jarecka1Dr Katarzyna Jarecka-Stępień – trener, autorka i współautorka licznych publikacji naukowych i artykułów popularnonaukowych. Jest ekspertem w zakresie biznesowych szkoleń międzykulturowych. Ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ i posiada Certyfikat trenerski „Becoming a Confident Trainer” wydawany przez Open Universities Australia (OUA) Melbourne, Australia. Pracowała, jako koordynator projektów międzynarodowych w m.in. w Wielkiej Brytanii, Maroku, Indiach i Chinach. Szkolenia prowadzi w stylu dynamicznym i angażującym, dając jednocześnie uczestnikom przestrzeń na doświadczanie i refleksję. Koncentruje się na stronie praktycznej poruszanych zagadnień, projektuje gry i interaktywne narzędzia szkoleniowe, z których korzysta w pracy szkoleniowej.

  • Katarzyna Jarecka1Katarzyna Jarecka-Stępień, PhD training expert, author and co-author of numerous scientific papers and scientific articles for the general public. She is an expert in the field of intercultural communication training for business. Graduated in Interdisciplinary Doctoral Programme at the Faculty of International and Political Studies, Jagiellonian University and held a trainee certificate „Becoming a Confident Trainer” from Open Universities Australia (OUA) Melbourne, Australia. Worked as a coordinator of international projects i.e. in the United Kingdom, Morocco, India and China.Katarzyna Jarecka-Stępień’s runs trainings in a dynamic and engaging style, while she always guarantees a space for developing an experience and reflection. She focuses on the practical issues, designs games and interactive training tools which allow to increase the efficiency of training.

Nasz niesamowity zespół


Aleksandra Jaskólska


Izabela Markiewicz-Czapińska


Marcin Kazanowski


Radek Pyffel


dr Adam Burakowski


Darya Kazanowska


Agata Zięba


Dr Katarzyna Jarecka-Stępień


Stanisław Matsumoto


Katarzyna Radecka