Agata Zięba

AgataAgata Zięba - germanistka, arabistka, trenerka międzykulturowa. Absolwentka filologii germańskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 2007-2008 Visiting Study Fellow na Uniwersytecie Oksfordzkim, Queen Elizabeth House, gdzie zajmowała się przemianami społeczno-politycznymi w arabskich monarchiach Zatoki Perskiej (tzw. państwa grupy GCC). Oprócz tematyki związanej z krajami Rady Współpracy Zatoki, szczególnie bliskie jej są zagadnienia dotyczące polityki państw europejskich wobec mniejszości muzułmańskich oraz kwestie związane z terroryzmem i fundamentalizmem islamskim. Po zakończeniu studiów na Uniwersytecie Oksfordzkim pracowała jako administrator i edukator w muzułmańskiej szkole wyznaniowej Iqra Islamic School Oxford, gdzie osobiście zetknęła się z problemami społeczno-kulturowymi brytyjskich muzułmanów. Absolwentka Europejskiej Akademii Dyplomacji w Warszawie. Stażystka w Ambasadzie RP w New Delhi (Indie).

Doradztwo i szkolenia

Nasz zespół

Nasz niesamowity zespół


Aleksandra Jaskólska


Izabela Markiewicz-Czapińska


Marcin Kazanowski


Radek Pyffel


dr Adam Burakowski


Darya Kazanowska


Agata Zięba


Dr Katarzyna Jarecka-Stępień


Stanisław Matsumoto


Katarzyna Radecka